„Educația este esențială în construirea și consolidarea unei națiuni”- aceasta este concluzia dezbaterii “Noi perspective pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale de cooperare româno-germană”

Criț, 01 august 2021–  În cadrul festivalului cultural “Săptămâna Haferland”, desfășurat sub Înaltul Patronaj al PreședinteluiRomâniei, domnul Klaus Iohannis, a avut loc întâlnirea Forumului de CooperareBilaterală Româno-German. Invitații prezenți la dezbaterea„Noi perspective pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale de cooperareromâno-germană” au analizat, împreună cu personalități ale vieții publice dinRomânia și din Germania, importanța adaptării și dezvoltării educației înconformitate cu necesitățile societății românești a secolului XXI.

Astfel, cei prezenți s-au raportat atâtla peisajul demografic și economic precum și la importanța dezvoltăriioportunităților de studiu și carieră puse la dispoziția tinerilor români.

PreședinteleRomâniei, domnul Klaus Iohannis, asubliniat necesitatea unor programe educaționale mult îmbunătățite, care săpermită dezvoltarea profesională a tinerilor, în așa fel încât să găseascălocuri de muncă valoroase, bine plătite, care necesită aptitudini înalte șicreativitate, astfel încât calitatea vieții acestora să fie îmbunătățită.Pentru aceasta este nevoie de oameni care au pregătire pentru secolul XXI, decio educație pentru viitor, bazată, evident, pe cultură și pe un patrimoniueducațional sedimentat în tradiție. Președintele Klaus Iohannis a mai adăugat faptulcă „Economia este vitală și esteextrem de important să avem un sistem de sănătate performant. Dar dintre toateacestea, cea care construiește și consolidează viitorul națiunii - educațiaeste de bază.”

Un aspect referitor la necesitatea de astopa migrația forței de muncă specializată, pentru generațiile viitoare, afost menționat de Rectorul Universității de Vest din Timișoara, domnul Marilen-GabrielPirtea. „Companiiledin zona Transilvaniei și Banatului au nevoie, în prezent, de o forță de muncăextrem de specializată, însă nu doar în aceste zone istorice ale Românieiregăsim această cerere în continuă creștere. O trecere a zonei de inovare,cercetare, dezvoltarea companiilor din Germania spre România, precum și dezvoltarea acestor diviziiîn țara noastră ar fi foarte utile, pentru că la nivel european cei mai multicercetători sunt în Marea Britanie și Germania, iar această puternică ramură devârf, a cercetării-inovării, poate fi extinsă în cadrul centrelor urbane dinRomânia, prin multiple forme de sprijin a acestui sector atractiv, vizat deinvestitori. Cu siguranță, mulți cercetători români ar rămâne și ar practicaaceastă activitate în România, un obiectiv ce ar putea fi urmărit prinactivitățile de lobby la nivelul Forumului.”

În completare, DelegatulGuvernului Federal pentru Minorități Naționale al Republicii Federale Germania, E.S.domnul Bernd Fabritius, a adăugat faptul căeste nevoie de muncă de lobby  pentru acrea interes reciproc, primul pas fiind în continuare schimbarea imaginii țăriiprin crearea unui interes reciproc: în Germania pentru România, dar și înRomânia pentru Germania.

Totodată, Președintele Forumuluide Cooperare Bilaterală Româno-German, domnul Andrei Pleșu, a scos înevidență faptul că există o tendință planetară ca educația să aibă un subtonideologic. „Amtrăit decenii cu ideea că noi trebuie să formăm în licee oameni noi care să fieconform cu indicațiile de partid și de stat. Acum aflăm din Occident că trebuiesă fie oamenii conformi cu o mulțime de principii ale corectitudinii politicecare creează tot un fel de radicalitate ideologică. Deci digitalizarea caproblemă, ideologizarea ca problemă - sunt termeni care ar trebui sa nepreocupe în mod esențial.”

Forumulde Cooperare Bilaterală Româno-German trebuie să își asume sarcina de a fiorganism de reflexie, dar de însoțire binevoitoare, constructivă a relațiilorpolitice. Relațiapolitică trebuie să fie asistată nu în sens neapărat critic, ci în sensconstructiv.”, a adăugat E.S. domnul Emil Hurezeanu, fost Ambasador al României în Germania (2015-2021), acum, în Austria.„O sesiune a ForumuluiRomâno – German cel puțin odată sau de două ori pe an, în comun cu ForumulGermano-Român, cu deputați din Bundestag, cu rectori din universități ar fiobligatorie”, a spus acesta în încheiere.  

Importanța muncii depuse atât la nivelmacro, prin intermediul acțiunilor Forumului de Cooperare Bilaterală Româno-Germancât și la nivel micro, prin intermediul educației civice realizată în cadrulproiectelor și activităților informale, dezvoltate de fundații și menite să încurajezeeducația formală, a fost subliniată de Directorul executiv al Fundației „MihaiEminescu Trust”, doamna Caroline Fernolend.

SecretarulGeneral al Forumului de Cooperare Bilaterală Româno-German, domnul MichaelSchmidt, a concluzionat în finalul sesiunii de discuții evidențiindimportanța stopării migrației forței de muncă din România, care poate fi realizatăprin aplicarea multitudinii de măsuri discutate în cadrul întâlnirii din acestan.

Forumul de Cooperare BilateralăRomâno-German a fost înființat în anul 2016 la inițiativa mai multorpersonalități ale vieții publice din România, cu scopul de a dezvolta oplatformă solidă pentru schimburile româno-germane la nivel cultural, social,economic şi ştiinţific.  

 Activitatea Forumului de CooperareBilaterală Româno-German este coordonată de un Consiliu Director din carefac parte domnul Andrei Pleșu – Președinte și domnul Michael Schmidt – SecretarGeneral.

 

Setari Cookie-uri
Close Cookie Preference Manager
Setari Cookie-uri
Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe sit. Mai multe informatii aici.
Strict necesar (Întotdeauna activ)
Cookie-uri necesare pentru a activa funcționalitatea de bază a site-ului web.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.