FBCRG

GDPR & Politica Cookies

Cine suntem?Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-German este o organizație non-profit care are scopul de a oferi o platformă pentru schimbul româno-german pe probleme culturale, sociale, economice și științifice la orice nivel, atât național, cât și organizațional. Conform Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR), Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-German este operator de date cu caracter personal.


Sediul nostru este in bd. Primaverii, nr. 33, Ap.1, sector 1, Bucuresti, telefon: 0374 829 824, e-mail: office@fundatia-michael-schmidt.org.Definitii


Fara a limita prevederile GDPR si legislatiei în domeniu, în elaborarea politicii noastre referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal s-au utilizat urmatoarele definitii:

• „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

• „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

• „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;Cum colectam datele cu caracter personal


Colectam si prelucram datele dumneavoastra personale in urmatoarele situatii:

• Daca ne contactati direct, telefonic, pe email sau prin intermediul site-ului pentru a afla si solicita informatii despre activitatile si proiectele noastre;

• Daca efectuati o donatie in bani, in produse sau in servicii sau daca doriti sa ne sustineti ca voluntar;

• Daca am achizitionat datele dumneavoastra personale din surse publice;

• Daca oferiti informatii in numele unui tert, iar in acest caz trebuie sa ne asiguram ca aveti o imputernicire valida din partea acestuia si care poate fi verificata oricand.

In oricare din situatii, organizatia noastra va solicita minimum de date personale necesare realizarii scopului pentru care sunt colectate acele date.Date cu caracter personal pe care le colectam


Pentru indepliniriea scopurilor de mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate voluntar si direct de catre dumneavoastra in momentul in care va comunicam scopul colectarii (sau datele obtinute pe una din caile mentionate mai sus) cat si alte date personale pe care le detinem deja sau care au fost generate in cadrul unei relatii existente intre dumneavoastra si organizatia noastra.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt in general date de contact private si/sau profesionale si organizationale, cum ar fi:

- date de contact si identificare: nume si prenume, titlu/functie, numarul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu;

- date financiare: in cazul in care efectuati donatii in bani sau contributii financiare de alt tip sau ne oferiti servicii, este posibil sa prelucram si date financiare cum ar fi contul dumneavoastra bancar si numele bancii cu care lucrati, semnatura sau alte date in functie de tipul de servicii sau contract pe care il incheiati cu noi.

- informatii de tip cookie: pentru buna functionare a site-ului nostru prelucram si date colectate prin cookie-uri si alte tehnologii de urmarire.Scopurile si baza legala a prelucrarii


Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate numai in scopurile realizarii obiectivelor pe care vi le aducem la cunostinta si pentru care au fost colectate.

În scopul realizării obiectivelor pe care ni le propunem, organizatia noastra:

• doreste sa constituie o platforma pentru schimburile bilaterale româno- germane la nivel cultural, social si stiintific, care să reuneasca persoanele fizice și juridice ce împartașesc toate aceste obiective menționate mai sus;

• încheie protocoale de cooperare/contracte cu persoane juridice de drept public sau privat, naționale sau internaționale pentru sustinerea financiara a proiectelor;

• cooperează cu entitățile și persoanele mai sus menționate pentru asigurarea cadrului organizatoric si infrastructura necesara pentru a sprijini evenimentele culturale și evenimentele desfășurate pentru a promova obiceiurile culturale, societatea românească, cultura română și tradițiile sale în Germania, precum și de a promova și păstra cultura germană și tradițiile sale în România;

• asigură cadrul organizatoric și suportul tehnic necesar ca asociația sa poata sprijini măsurile de protecție, conservare și restaurare a monumentelor istorice si pentru conservarea și promovarea culturii săsești din Transilvania;

• organizează dezbateri si campanii pe teme privind sprijinirea programelor de specialitate în domeniile economiei, dreptului fiscal, dreptului, managementului, formării, dezvoltării și implementării programelor de finanțare precum si promovarea și susținerea cooperării în domeniul cercetării științifice între cele două țări;

• Organizeaza caravane si donatii pentru sprijinirea persoanelor in varsta dar si pentru sprijinirea tinerilor, inclusiv a studenților;

• Realizeaza produse informaționale (broșuri, interviuri, simpozioane, fotografii etc.) prin intermediul cărora se valorifică experiența pozitivă în ceea ce privește implementarea proiectelor noastre.

Organizatia noastra este permanent preocupata de asigurarea transparenței față de partenerii, colaboratorii și sponsorii nostri implicați în actiunile si proiectele pe temele prezentate mai sus.

Ca urmare, prelucram datele cu caracter personal in scopul gestionarii donatiilor, a altor contributii financiare sau a serviciilor avand ca baza legala contractele specifice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară si în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin, de exemplu raportarile financiar contabile.

Interesul nostru legitim este existenta unei relatii relevante si adecvate intre dumneavoastra ca persoana vizata si organizatia noastra de aceea prelucram datele si in vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi si interese legale ale asociatiei noastre precum și in scopul prevenirii si combaterii fraudei.

Asociatia forumul de cooperare bilaterala romano-germana prelucreaza si poate utiliza date cu caracter personal in scop de marketing. Atunci cand este cazul, pentru aceste scopuri de marketing vi se va solicita consimtamantul si veti putea opta pentru caile de comunicare pe care doriti sa va transmitem informatii despre activitatile si proiectele noastre.

Precizam ca asociatia noastra nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre alte entitati.Termene si criterii de pastrare a datelor cu caracter personal


Asociatia noastra va pastra informatiile dumneavoastra doar atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate si pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru aparare in cazul unei reclamatii impotriva noastra). Asadar, daca informatia este utilizata in doua scopuri, o vom retine pana la expirarea scopului cu cea mai lunga perioada, dar ea nu va mai fi utilizata in scopul cu perioada mai scurta, odata ce aceasta perioada a expirat.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate atât timp cât ni se impune acest lucru prin lege sau atât timp cât se aplica perioade de prescriptie legale. Aceasta regula apare din cauza obligatiilor legale de a furniza dovezi si pastrarea înregistrarilor, reglementate de legislatie (de exemplu prevederile legii arhivarii, ale codului fiscal etc).

Perioadele de pastrare se bazeaza pe cerintele legale si pe nevoile afacerii, iar datele dumneavoastra cu caracter personal, care nu mai sunt necesare scopurilor mentionate mai sus sunt sterse in siguranta.

Datele dumneavoastră colectate in urma incheierii unui contract vor fi pastrate conform legislatiei fiscale (de exemplu se vor pastra un timp diferentiat facturile fata de contracte sau alte documente contabile)

Datele dumneavoastră din mesaje și alte comunicari vor fi păstrate pe durata a 3 ani în temeiul interesului nostru legitim de a analiza modul în care am răspuns solicitărilor dumneavoastră si a modului in care a decurs colaborarea noastra.

Datele dumneavoastră din newsletter vor fi păstrate pe durata de viață a newsletter-ului sau până când vă retrageți consimțământul.

Pentru istoria navigării datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate doar pe durata de viață a cookie-ului.Drepturile persoanei vizate


Fiecare persoana vizata (ale carei date cu caracter personal le colectam si sunt prelucrate) are drepturile de mai jos iar orice solicitare pe care ne-o transmiteti privind exercitarea lor va fi tratata cat mai repede posibil de catre asociatia noastra.

Pentru mai multe informatii privind datele cu caracter personal ne puteti contacta la telefon: 0374 829 824 sau pe adresa de e-mail: office@fundatia-michael-schmidt.org.

Drepturile dvs. privind datele cu caracter personal sunt:

- Daca datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, puteti solicita corectarea acestora sau completarea lor. Va rugam sa ne informati despre orice modificare a datelor pe care ni le-ati furnizat astfel incat sa putem prelucra numai date actualizate, corecte si complete referitoare la dumneavoastra.

- Puteti obiecta privind prelucrarea datelor dvs. in anumite scopuri iar noi vom bloca datele pentru acele tipuri de utilizare, cu exceptia cazului in care motivele noastre de a continua aceasta prelucrare prevaleaza asupra oricarui prejudiciu adus drepturilor dumneavoastra de protectie a datelor.

- Puteti solicita stergerea datelor dvs. daca prelucrarea acestor date nu are un temei juridic sau daca temeiul juridic a incetat sa se aplice. Acelasi lucru este valabil si in cazul in care scopul prelucrarii datelor a expirat sau a incetat sa mai fie aplicabil din alte motive.

- Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. si acest lucru trebuie luat in considerare daca protejarea intereselor dvs. are prioritate fata de interesul operatorului de date in urma unei situatii personale specifice. Acest lucru nu se aplica daca exista o dispozitie legala ce impune ca datele sa fie procesate.

- Aveti dreptul sa ne solicitati detalii suplimentare cu privire la modul in care folosim datele dumneavoastra;

- Aveti drept de acces la datele dumneavoastra personale si la o copie a informatiilor pe care ni le-ati furnizat; aveti dreptul sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat;

- Aveti dreptul la portabilitatea datelor;

- Daca ati furnizat datele dumneavoastra in baza unui consimtamant, aveti dreptul sa il retrageti oricand doriti, cu efecte pentru viitor;

- Aveti dreptul sa nu fiti supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automata;

In cazul in care v-au fost incalcate drepturile prevazute de regulamentul GDPR (Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor cu caracter personal) aveti dreptul de a depune o plangere la

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Exercitarea acestor drepturi este supusa anumitor exceptii pentru a proteja interesul public (de exemplu, prevenirea sau detectarea infractiunilor), interesele noastre (de exemplu, mentinerea privilegiului legal) sau drepturile si libertatile altora. Oricand veti lansa o solicitare in baza drepturilor dumneavoastra, va vom raspunde fara intarzieri nejustificate si nu mai tarziu de o luna. in cazuri complexe sau in momente de primire a numeroase solicitari, aceasta perioada poate fi prelungita cu inca doua luni, fapt despre care veti fi informati.

Pentru mai multe informatii privind datele cu caracter personal ne puteti contacta la telefon: 0374 829 824 sau pe adresa de e-mail: office@fundatia-michael-schmidt.org.

Setari Cookie-uri
Close Cookie Preference Manager
Setari Cookie-uri
Făcând clic pe „Accept toate cookie-urile”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe sit. Mai multe informatii aici.
Strict necesar (Întotdeauna activ)
Cookie-uri necesare pentru a activa funcționalitatea de bază a site-ului web.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.