Obiective

Scopul Asociației este de a promova şi întări cooperarea româno – germană prin menţinerea unui dialog permanent şi susținut cu instituțiile guvernamentale şi private din România şi Germania.

Obiectivele asociației includ, printre altele:

  • Promovarea schimburilor culturale, sociale, È™tiinÈ›ifice È™i economice între cele două țări;
  • Să promoveze integrarea cetățenilor români È™i germani în societatea europeană;
  • Să promoveze identitatea culturală a cetățenilor români aflaÅ£i în Germania ÅŸi a cetățenilor germani aflaÈ›i în România, acordând o atenÈ›ie deosebită obiceiurilor tradiÈ›ionale; sprijinirea activităților culturale desfășurate în ambele È›ari È™i care au ca scop promovarea obiceiurilor culturale, promovarea È™i conservarea societății româneÈ™ti, a culturii È™i tradiÈ›iei româneÈ™ti în Germania dar È™i a societății germane, a culturii È™i tradiÈ›iei Germane în România;
  • Promovarea artei È™i culturii, protecÈ›ia monumentelor istorice È™i conservarea acestora;
  • Promovarea toleranÈ›ei în toate domeniile culturii È™i a înÈ›elegerii internaÈ›ionale;
  • Promovarea È™tiinÈ›ei È™i culturii, a educaÈ›iei È™i a formării profesionale a tinerilor, sprijinirea tinerilor (inclusiv a studenÈ›ilor) È™i vârstnicilor;
  • ÃŽncurajarea È™i sprijinirea programelor de specialitate în domeniile economic, fiscal, juridic, management, formarea forÈ›ei de muncă, elaborarea È™i implementarea programelor de finanÈ›are;
  • Promovarea È™i încurajarea cooperării în domeniul cercetării È™tiinÈ›ifice între cele două țări;
  • Să constituie o platformă pentru schimburile bilaterale româno-germane la nivel cultural, social ÅŸi È™tiinÈ›ific, care să reunească persoanele fizice È™i juridice ce împărtășesc toate aceste obiective menÈ›ionate mai sus.